Prof. Dr. Fatih Şendağ

Mesleki Faaliyetler


Araştırma Projeleri ve Ödüller
Yurtiçinde tamamlanan araştırma projeleri

1. Transvajinal Sonografi ile Servikal Uzunluk Ölçümünün Erken Doğumun Belirlenmesinde Kullanımı, 2007

2. Laparoskopik Cerrahi Eğitiminde Sanal Gerçeklik Teknolojisi, 2007

3. Jinekolojik Laparoskopi Eğitiminde High Definition ve Konvansiyonel Video Sistemlerinin Karşılaştırılması, 2009

4. Cerrahi Menopoz Sonrası Hormon Replasman Tedavisi altında Olmayan Osteopenik veya Osteoporotik Kadınlarda Bifosfanat Kullanımının Güvenlilik ve Hasta Uyumu Yönünden Deperlendirildiği Gözlem Çalışması, 2007

Yurtdışı destekli ve tamamlanan araştırma projeleri

1. "A Multinational, Multicenter, Randomized, Double-Blind, Prallel Group, Placebo-Controlled Clinical Trial of the Effects of Tibolone (Org OD-14 1.25 mg) on the Incidence of New Vertebral Fractures in Osteoporotic Postmenopausal Women", 2007

Ödüller

1. Şendağ, F., Yılmaz, A., Çırpan, T., Yucebilgin, S., Erdener, D., Mutaf, I., Turgan, N., "The Effect of Postmenopausal Hormone Replacement Therapy on Serum Homocsyteine, Malondialdehide, Vitamin B12, Folic Acid, Apolipoprotein-A1, Apolipoprotein-B and Lipid Profile", 2nd International & 5th National Congress on Menopause & Osteoporosis, İstanbul, 18-21 Eylül 2002. Sekizincilik ödülü

2. Dursun, A., Şendağ, F., Terek, C., Yılmaz, H., Öztekin, K., Baka, M., Tanyalçın, T., "The Morphometric Changes of Endometrium and Serum Leptin Levels During the Implantation Period of the Embryo in the Rat in Response to Exogenous Ovarian Hyperstimulation by Human Menopausal Gonadotropin and Recombinant Follicle Stimulating Hormone", V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi, 16 - 20 Mayıs Antalya, 2003. Birincilik ödülü.

Doçentlik Sonrası Ödüller

3. Sendag F., Tosun, G., Oztekin, K., Bilgin, O., “Benign Uterin Patolojilerde Laparoskopik Histerektomi Güvenilir Bir Yöntem midir?”, 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007. Birincilik ödülü

4. Biler, A., Sendag, F., Akdemir, A., Ates, U., Sezer, E., Yucebilgin, S., “Sıçanlarda Oluşturulmuş Laparoskopi Modelinde, Farklı İntraabdominal Basınç Protokollerinin Oksidatif Stres Markerlerı ve Morfoloji Üzerine Olan Etkileri”, 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya (üçüncülük ödülü)

5. Sendag, F., Akdemir, A., Bilgin, O., Öztekin, K., “ Laparoskopik Cerrahi Eğitiminde Sanal Gerçeklik Teknolojisi”, 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, , KKTC, 14-19 Mayıs 2009. Birincilik Ödülü

6. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, 24-28 April 2013. Video Presentation İkincilik Ödülü. Sendag F, Akdemir A, Seyfettinoglu S, Öztekin MK. Tortuous external iliac artery during laparoscopic and robitic-assisted lymphadenectomy.

7. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, 24-28 April 2013. Open Communication Üçüncülük Ödülü. Akdemir A, Ergenoglu AM, Yeniel AO, Akman L, Sendag F. Laparoscopic skill retention after structured training on box trainer.

8. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, 24-28 April 2013. Video Presentation Üçüncülük Ödülü. Sendag F, Akdemir A, Oztekin MK. Single-port total hysterectomy with daVinci single-site platform.

9. 3rd Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the 6th Annual Congress of Turkish Society of Gynecological Endoscopy, 8-12 April 2015. Open Communication Birincilik Ödülü. Akdemir A, Taylan E, Zeybek B, Ergenoglu AM, Sendag F. An Innovative Technique and Future of Enclosed Morcellation.

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
Doçentlik Öncesi Verilen Dersler (Toplam 209 saat)

1. Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Kadın Sağlığı Dersi: 1999-2000 öğretim yılında toplam 14 hafta (1saat/hafta=14 saat).

2. Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Acilleri Dersi: 2000-2001 öğretim yılında toplam 14 hafta (2saat/hafta=28 saat).

3. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Doktora Programı İleri Klinik Dersi: 28.03.2000-27.06.2000 tarihleri arasında toplam 14 hafta (3 saat/hafta=42 saat).

4. 2001-2002 öğretim yılında Tıp Fakültesi 4. Sınıf staj dersleri: 1 grup: 5 saat/6 hafta (Toplam 7 grup=35 saat)

5. 2002-2003 öğretim yılında Tıp Fakültesi 4. Sınıf staj dersleri: 1 grup: 5 saat/6 hafta (Toplam 7 grup=35 saat)

6. 2003-2004 öğretim yılında Tıp Fakültesi 4. Sınıf staj dersleri: 1 grup: 5 saat/6 hafta (Toplam 7 grup=35 saat)

7. 2001-2002 öğretim yılında 3. Sınıf 7. Ders Kurulu: Kadın Genital Sistemi, Meme ve Endokrin Sistemi: 2 saat entegre pratik, 2 saat teorik ders

8. 2002-2003 öğretim yılında 3. Sınıf 7. Ders Kurulu: Kadın Genital Sistemi, Meme ve Endokrin Sistemi: 2 saat entegre pratik, 2 saat teorik ders

9. 2003-2004 öğretim yılında 3. Sınıf 7. Ders Kurulu: Kadın Genital Sistemi, Meme ve Endokrin Sistemi: 2 saat entegre pratik, 2 saat teorik ders

10. 2002-2003 öğretim yılı 2. Sınıf 5. Ders Kurulu: endokrin, üreme, boşaltım: 4 saat pratik ders

11. 2003-2004 öğretim yılı 2. Sınıf 5. Ders Kurulu: endokrin, üreme, boşaltım: 4 saat pratik ders

Doçentlik Sonrası verilmiş dersler (Toplam 205 saat)

12. 2005-2006 eğitim-öğretim dönemi dersleri (Toplam: 41 saat)
Tıp Fakültesi 2. Sınıf: 2 saat
Tıp Fakültesi 3. Sınıf: 3 saat
Tıp Fakültesi 4. Sınıf staj dersleri: 6 saat/grup (Toplam 6 grup=36 saat)

13. 2006-2007 eğitim-öğretim dönemi dersleri (Toplam: 41 saat)
Tıp Fakültesi 2. Sınıf: 2 saat
Tıp Fakültesi 3. Sınıf: 3 saat
Tıp Fakültesi 4. Sınıf staj dersleri: 6 saat/grup (Toplam 6 grup=36 saat)

14. 2007-2008 eğitim-öğretim dönemi dersleri (Toplam: 41 saat)
Tıp Fakültesi 2. Sınıf: 2 saat
Tıp Fakültesi 3. Sınıf: 3 saat
Tıp Fakültesi 4. Sınıf staj dersleri: 6 saat/grup (Toplam 6 grup=36 saat)

15. 2008-2009 eğitim-öğretim dönemi dersleri (Toplam: 41 saat)
Tıp Fakültesi 2. Sınıf: 2 saat
Tıp Fakültesi 3. Sınıf: 3 saat
Tıp Fakültesi 4. Sınıf staj dersleri: 6 saat/grup (Toplam 6 grup=36 saat)

16. 2009-2010 eğitim-öğretim dönemi dersleri (Toplam: 41 saat)
Tıp Fakültesi 2. Sınıf: 2 saat
Tıp Fakültesi 4. Sınıf staj dersleri: 6 saat/grup (Toplam 6 grup=36 saat)
Tıp Fakültesi 3. Sınıf: 3 saat

Yönetilen uzmanlık tezleri

1. Bozdogan, B., "Sıvı Bazlı Bir Adezyon Bariyeri Olan SprayGelin Etkinliğinin Tavşan Modelinde Değerlendirilmesi", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Uzmanlık Tezi, İzmir, 2006

2. Akdemir, A., "Laparoskopik Cerrahi Eğitiminde Sanal Gerçeklik Teknolojisi", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Uzmanlık Tezi, İzmir, 2009

3. Turan, T., "Polikistik Over Sendromlu Hastalarda İnsulin Direnci ile Homosistein ve Oksidatif Stres Arasındaki İlişki", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Uzmanlık Tezi, İzmir, 2010

Bilimsel Toplantı Düzenleme Etkinlikleri
Ulusal Bilimsel Toplantı Düzenleme Etkinlikleri

1. 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 14-17 Eylül 2000, Kuşadası Etkinlik: Kongre Düzenleme Kurulu Üyeliği

2. I. Ege Jinekolojik Endoskopik Cerrahi Sempozyumu, 13-14 Aralık 2002, İzmir Etkinlik: Sempozyum Sekreterliği

3. I. Ege Menopoz Osteoporoz Sempozyumu, 4-6 Nisan 2003, Çeşme Etkinlik: Düzenleme Kurulu Üyeliği

4. 3. Uluslar arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan 2003, Ankara Etkinlik: Bilimsel Kurul Üyeliği

5. Güncel İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri Sempozyumu, 24-27 Nisan 2003, Çeşme Etkinlik: Bilimsel Kurul Üyeliği

6. PCOS Güncel Durum Tedavi ve Ovulasyon İndüksiyonu Uluslar arası Sempozyum, 4-7 Eylül 2003, Antalya Etkinlik: Bilimsel Kurul Üyeliği

7. II. Ege Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstüktif Cerrahi Sempozyumu, 11-12 Mart 2004, İzmir Etkinlik: Düzenleme Kurulu Üyeliği

Doçentlik Sonrası Ulusal Bilimsel Toplantı Düzenleme Etkinlikleri

8. 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, 10-12 Mart 2005, İzmir Etkinlik: Sempozyum Sekreteri

9. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 26-29 Ocak 2006, Bursa Etkinlik: Bilimsel Kurul Üyesi

10. 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 5 - 7 Nisan 2007, İzmir Etkinlik: Kongre Genel Sekreteri

11. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Toplantı, Menopoz Döneminde Yeni Yaklaşımlar, 25 Mayıs 2007, İzmir Etkinlik: Yönetim Kurulu Üyesi

12. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Toplantı, 28 Aralık 2007, İzmir Etkinlik: Yönetim Kurulu Üyesi

13. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Toplantı, Perinatal Enfeksiyonlara Yaklaşımda Son Durum, 25 Ocak 2008, İzmir Etkinlik: Yönetim Kurulu Üyesi

14. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Toplantı, Perinatolojide Çözüm Bekleyen Sorunlar, 29 Şubat 2008, İzmir Etkinlik: Yönetim Kurulu Üyesi

15. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Toplantı, Servikal Premalign Patolojilere Yaklaşımda Güncel Durum, 28 Mart 2008, İzmir Etkinlik: Yönetim Kurulu Üyesi

16. Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri, 26 - 28 Kasım 2008, İzmir Etkinlik: Bilimsel Sekreter

17. 3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2008), 16-19 Ekim 2008, Antalya Etkinlik: Kongre Düzenleme Yönetim Kurulu Üyeliği

18. 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, 20-22 Mart 2008, İzmir Etkinlik: Sempozyum Sekreteri

19. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Toplantı, 25 Nisan 2008, İzmir Etkinlik: Yönetim Kurulu Üyesi

20. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Toplantı, 30 Mayıs 2008, İzmir Etkinlik: Yönetim Kurulu Üyesi

21. Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri, 9-11 Aralık 2009, İzmir Etkinlik: Bilimsel Sekreter

22. Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri, 17-19 Şubat 2009, İzmir Etkinlik: Bilimsel Sekreter

23. 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 7-11 Nisan 2009, İzmir Etkinlik: Kongre Genel Sekreteri

24. Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri, 23 - 25 Haziran 2009, İzmir Etkinlik: Bilimsel Sekreter

25. TSRM Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu, KOH ve IUI Optimizasyonu, 8 Mart 2009, İzmir Etkinlik: Kongre Düzenleme Kurulu Üyeliği

26. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi Bilimsel Eğitim Toplantıları, Ürojnekoloji, 25 Aralık 2009, İzmir Etkinlik: Yönetim Kurulu Üyesi

27. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi Bilimsel Eğitim Toplantıları, Kontrasepsiyon, 29 Ocak 2010, İzmir Etkinlik: Yönetim Kurulu Üyesi

28. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi Bilimsel Eğitim Toplantıları, Perinatoloji, 28 Mayıs 2010, İzmir Etkinlik: Yönetim Kurulu Üyesi

29. Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri, 22-24 Kasım 2010, İzmir Etkinlik: Bilimsel Sekreter

30. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 2010 - 2011 Bilimsel Toplantısı, İzmir Etkinlik: Moderatör

31. 4. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 7-10 Ekim 2010, Antalya Etkinlik: Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

32. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Bilimsel Eğitim Toplantısı, 22 Ekim 2010, İzmir Etkinlik: Yönetim Kurulu Üyesi

33. Ege Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri, Minimal İnvazif Cerrahi Gelişmeler - 4, 22-24 Nisan 2010, İzmir Etkinlik: Sempozyum Sekreteri

34. Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri, 30 Haziran - 2 Temmuz 2010, İzmir Etkinlik: Bilimsel Sekreter

35. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Eğitim Toplantıları, Perinatoloji, 26 Kasım 2010, İzmir Etkinlik: Yönetim Kurulu Üyesi

36. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Eğitim Toplantıları, Ürojinekoloji, 24 Aralık 2010, İzmir Etkinlik: Yönetim Kurulu Üyesi

37. Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri, 17-18 Şubat 2011, İzmir Etkinlik: Bilimsel Sekreter

38. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Eğitim Toplantıları, Perinatoloji, 25 Şubat 2011, İzmir Etkinlik: Yönetim Kurulu Üyesi

39. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Eğitim Toplantıları, Menopoz / Jinekoloji, 25 Mart 2011, İzmir Etkinlik: Yönetim Kurulu Üyesi

Uluslararası Bilimsel Toplantı Düzenleme Etkinlikleri

1st International Congress on Reproductive Medicine, 22-25 Eylül 2004, İstanbul Etkinlik: Bilimsel Kurul Üyesi

Updates in ART And Obstetrics & Gynecology, 1-2 Haziran 2006, İzmir Etkinlik: Sempozyum Sekreteri

AAGL 5th International Congress on Minimally Invasive Gynecology, April 6-10, 2011, Istanbul Etkinlik: Kongre Sekreteri

6th Annual Meeting of Mediterranean Society for Reproductive Medicine, 20-23 Nisan 2007 Antalya Etkinlik: Bilimsel Kurul Üyesi

18th Annual Congress ESGE, 28-31 Ekim 2009, Floransa Etkinlik: International Scientific Committee

19th Annual Congress ESGE, 29 Eylül - 2 Ekim 2010, Barselona Etkinlik: International Scientific Committee

20th ESGE Annual Congress , 21-24 Eylül 2011, Londra Etkinlik: International Scientific Committee

Diğer Faaliyetler
Jinekolojik Endoskopi Workshop DVD Editörlükleri

I. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyum & Workshop İzmir, 13 - 14 Aralık 2002, DVD Kurgu Editörlüğü

2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, İzmir, 10-12 Mart 2005, DVD Kurgu Editörlüğü

3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 20-22 Mart 2008, DVD Kurgu Editörlüğü

3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 7-11 Nisan 2009, DVD Kurgu Editörlüğü

Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Endoskopi Eğitim Programı Direktörlüğü ve Eğitim Programı Tanıtım DVDsi Editörlüğü

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 50. Yıl Tanıtım DVDsi editörlüğü
Endoskopik Bülten Editörlüğü

1. Endoskopik Bülten, Mart 2005 - Bülten Editörü

2. Endoskopik Bülten, Mart 2007 - Bülten Editörü

Bilimsel Toplantılarda Oturum Başkanlıkları
Uluslararası Toplantılarda Oturum Başkanlıkları

17th Annual Congress of ESGE, 8-11 Ekim 2008, Amsterdam - Tips and Tricks, How To Diminish Risks in thr OR to the Patient and the Doctor? Chairman

37th Global Congress of Minimally Invasive Gynecology, 28 Ekim - 1 Kasım 2008, Las Vegas - Hysteroscopy and Endometrial Ablation, Chairman

AAGL 4th International Congress on Minimally Invasive Gynecology, 23-26 Haziran 2010, Dubrovnik - MIGS, Chairman

Ulusal Toplantılarda Oturum Başkanlıkları

1. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 18-21 Mart 2004, Ankara - Oturum Başkanı

2. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 7-10 Eylül 2006, Antalya - Oturum Başkanı

2. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 17-20 Ocak 2008, Uludağ - Endometriozis, Oturum Başkanı

2. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 17-20 Ocak 2008, Uludağ - Histerektomi : Kime Hangi Yöntem?, Oturum Başkanı

6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 23-25 Nisan 2009, Ankara - Oturum Başkanı

4. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 21-24 Ekim 2009, İstanbul - Oturum Başkanı

Katıldığım Kurs ve Kongreler

5. Acıbadem KDG 2017 7-9 Nisan İstanbul 2017 Günümüzde fertilite arttırıcı cerrahiler nelerdir ve nasıl yapılmalıdır?

9. TJOD Asistan Okulu 22-24 Eylül Diyarbakır 2017 Oturum Başkanı (Endoskopi Oturumu)

10. TJOD Asistan Okulu 22-24 Aralık Konya 2017 Oturum Başkanı (Laparoskopi Oturumu)

ESGE 2017 18-21 Ekim Antalya 2017 Chair (Best Selected Abstracts: Best Selected Abstracts 1)

ISIVF 2017 4-8 Ekim Antalya 2017 Robotic surgery in fertility treatment

JED Kadavra Kursu 16-17 Şubat İstanbul 2017 Kurs Başkanı

JED Kadın Sağlığı Sempozyumu 22 Nisan İzmir 2017 Edometriosis, Konstrepsiyon, Ben Bilmem Hocam Bilir

Laparoskopi Kursu 13-14 Mayıs İzmir 2017 Laparoskopik Endometriozis Cerrahisi Teknik ve İp Uçları, Canlı Cerrahi

Pelvik Taban 31 Mart-1 Nisan Adana 2017 VİDEO KARNAVALI 3: PELVİK TABANDA ROBOTİK VE LAPAROSKOPİK UYGULAMALAR, Robotik Sakrokolpopekside Jinekoloji Tecrübesi

TJOD Ankara Şubesi 2. Ürojinekoloji Kursu 6-7 Mayıs 2017 POP onarımında robotik cerrahinin yeri

TJOD Ankara Şubesi 5. Jinekolojide Laparoskopik Cerrahi Kursu 14-15 Nisan 2017 Kurs Direktörü

TJOD Ankara Üreme Endokrinolojisi - ART, PKOS, Endometriozis ve Endoskopide Tartışmalı Konular Sempozyumu, 10 – 11 Haziran 2017 Jinekolojide robotik cerrahi

11. TJOD Asistan Okulu Samsun 19-21 Ocak 2018 Robotik Cerrahinin Dünü Bugünü, Laparoskopik Sütür Teknikleri Kursu

12. TJOD Asistan Okulu Bursa 23-25 Mart 2018 Oturum Başkanı-İNFERTİLİTE

GEP 2018 23-25 Şubat Antalya 2018 Sempozyum Başkanı

JED Adana Laparoskopik ve Histereskopik Cerrahi Kursu & Laparsokopik Sütür Teknikleri Kursu 15-16 Aralık 2018 Kurs Direktörü

JED-Medtronic Laparoskopik Kursu 30 Kasım-01 Aralık İstanbul 2018 Kurs Direktörü

JED-Medtronic Laparoskopik Kursu 31 Mayıs-01 Haziran İstanbul 2018 Kurs Direktörü

JED-Ege Sempozyumu 21-23 Haziran 2018 Sempozyum Başkanı

JED-Kadavra Kursu 29 Haziran-01 Temmuz İstanbul 2018 Kurs Başkanı

JED-Laparoskopi Kursu 13-14 Ocak Bursa 2018 Kurs Başkanı

JED-Laparoskopi ve Robotik Cerrahi Kursu 01-02 Eylül Ankara 2018 Kurs Başkanı

OVİN 2018 04-08 Ekim Dalaman 2018 JİNEKOLOJİK ENDOSKOPİ DERNEĞİ & ÜREME TIBBI CERRAHİ, EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA VAKFI KURSU: ART ÖNCESİ HİSTEROSKOPİ UYGULAMALARI VE LAPAROSKOPİK PRATİKTE SÜTUR TEKNİKLERİ (KURS DİREKTÖRÜ)

TJOD 16. Ulusal Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 09-13 Mayıs Antalya 2018 JED Laparoskopi ve Histereskopi Kursları (Kurs Direktörü)

14. TJOD Asistan Okulu 22-24 Şubat Eskişehir 2019 Laparoskopik Histerektomi

15. TJOD Asistan Okulu 22-24 Şubat Antakya 2019 Laporoskopik endometriosis cerrahisi

Çukurova IVF Günleri 11-13 Ocak Adana 2019 IVF öncesi H/S nin önemi var mı?

JED-Medtronic Kursu 06-07 Aralık İstanbul 2019 Kurs Direktörü

JED-Medtronic Kursu 13-14 Eylül İstanbul 2019 Kurs Direktörü

JED-Laparoskopi Kursu 07 Eylül İstanbul 2019 Kurs Başkanı

JED-Laparoskopi Kursu 04-05 Mayıs Diyarbakır 2019 Kurs Direktörü

MESGE 2019 13-17 Mart Antalya 2019 Kongre Başkanı

TJOD 17. Ulusal Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 24-28 Nisan Antalya 2019 JED HİSTEREKTOMİ KURSU-Oturum Başkanı

JED-Laparoskopik ve Histereskopik Cerrahi Kursu Samsun 11-12 Ocak 2020 Canlı Cerrahi Oturumu, Laparoskopik retroperitoneal diseksiyon ve endometriozis cerrahisi, Laparoskopik Sütür Kursu

JED-Laparoskopik Cerrahi Kursu Sakarya 16 Şubat 2020 Endometriozis cerrahisi ve retroperitoneal diseksiyon, Canlı Cerrahi Oturumu

Ege Üniversitesi Aylık Kurs Şubat İzmir 2020 Kurs Direktörü