Jinekolojik Onkoloji (Jinekolojik Kanserler)

Son yıllarda hızla artış gösteren kanser kadınlarda da sıkça gözlemlenmektedir. Kadınlarda en sık rastlanan kanser türü meme kanseri olmasıyla beraber genital organlarda da kanser sıklıkla görülmektedir.

Jinekolojik kanser türleri Rahim Kanseri (Endometrium kanseri), Rahim Ağzı Kanseri, Yumurtalık kanseri, tüp kanseri, vulva kanseri ve döl yolu kanseridir.

Gebelik düşünme gibi durumlarda bu tüplerin açılması gerekmektedir.


Jinekolojik Kanserler ve Robotik Cerrahi


Jinekolojik Kanser Ameliyatlarında Robotik Cerrahinin Avantajları Nelerdir?

Kanser ameliyatları operasyon süreleri ve riskli durumları nedeni ile zorlu operasyonlardır.

Açık operasyonlarda kesilerin büyüklüğü ameliyatın risk durumunu arttırırken. Laparoskopik cerrahi kısıtlı hareket kabiliyeti ve operasyonun uzun sürmesi, ve laparoskopik cihazların hekimin hareket kabiliyetini kısıtlaması nedeni ile riskli olabilmektedir. Robotik cerrahi küçük kesiden giriş yapılması hareket kabiliyeti ve bölgeyi üç boyutlu ve net göstermesi nedeni ile riski çok ciddi oranda azaltmaktadır.

Jinekolojik kanserler arasında en sık görülen endometrium kanseri robotik cerrahi yumurtalıkları ve lenf nodları çıkarılarak çok başarılı olarak yapılabilmektedir.

Serviks Kanseri erken teşhis edildiyse vajenin bir kısmı çıkartılarak tedavi tamamlanmış olur.

Jinekolojik kanserlerin en kötü yanlarından biri belirti vermemesidir. Genelde ileri evrede teşhis edilir bu da uzun süreli operasyonlar olmasına sebep verir cerrahın uzun süren ameliyatlarda dikkatinin dağılmaması ve operasyonu daha çok odaklanmasını sağlamak için robotik cerrahi konsol avantaj sağlamaktadır. Bu durum tüm operasyon boyunca çok daha titiz bir çalışma olanağı sağlar ve hata payını en aza indirir.