Robotik Cerrahi Nedir?

Cerrahinin Tarihi

Cerrahide son 20 yıl içerisinde gelişen teknoloji ile beraber önemli gelişmeler yaşandı. Eskiden her hangi bir cerrahi operasyon için ameliyat edilecek bölgeye ulaşmak için büyük kesiler yapmaktı. Bu kesiler 40 - 50 cm’ye kadar ulaşabiliyordu ve hastanın hem iyileşme süresi hem de vücudundaki deformasyon daha fazla oluyordu. İlk kez 1987 yılında kullanılan laparoskopik cerrahi ile bu kesiler 0.5 - 1.5 cm arasında değişen 3-5 kanal yardımı ile yapılmaya başlandı. Günümüzde bir çok ameliyat laparoskopik cerrahi ile yapılabiliyor.

Kadın doğum ameliyatlarında 3 kesi yerine göbek deliğinden girerek tek kesi ile hiç iz bırakmadan birçok ameliyatı yapabilmekteyim. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirdiğim bu ameliyat ile kadınların sağlıklarına kavuşmaları çok daha hızlı oluyor. İyileşme süreçleri laparoskopik cerrahi (Kapalı Ameliyat) ile konforlu oluyor.

Robotik Cerrahi laparoskopik ameliyatlarda konforu artırmak, riski azaltmak ve iyileşme süresini kısaltmak için tasarlanmış yeni bir cerrahi yöntemdir. İlk kez 1997 yılında kullanılan da Vinci Robotik Cerrahi günümüzde Kadın Jinekoloji, Üroloji, KBB, Genel Cerrahi, Kalp Damar Cerrahisi gibi bir çok alanda kullanılmakta.
Robotik Cerrahi Nedir?

Dünya genelinde 1997 yılından beri uygulanan robot yardımlı laparoskopik cerrahi olarak da tanımlanabilen da Vinci Robotik Cerrahi sayesinde çok sayıda operasyon başarı ile yürütülmektedir. Robotik cerrahi sisteminde 3 boyutlu kameralar ile insan gözü ile aynı görüntüye ulaşmaktadır. Böylece hekim doğal görüşe çok yakın bir şekilde ameliyatı yapabilmektedir.


Laparoskopik Cerrahiye kıyasla daha hassas operasyonları başarıyla yapmaya imkan sağlamaktadır. Cilt üzerinde açılan kesilerden üç boyutlu görüntüleme sistemi bölgeye sokulur. Görüntüleme cihazı robot kontrolünde olduğu için titreme yapmaz, yaklaştıkça görüntü kalitesinde de herhangi bir bozulma olmadığı için cerrah tüm operasyonu büyüteç yardımıyla yapıyor gibi tüm detaylara hakim olur. Cerrah ardından operasyonda kullanacağı cerrahi kolları hastaya yerleştirir. 540 derece dönüş açısına sahip kollar aracılığı ile (yani insan elinin iki kere kendi etrafında dönmesini gerektiren) cerrahın yönlendirmesi ile titreme olmadan operasyonun yapılmasına imkan tanır.

Ancak ameliyatı sanılanın aksine robot yapmaz. Tüm operasyonlarda olduğu gibi Robotik Cerrahi yapacak Doktorun tecrübesi, bilgisi ile tüm ameliyat doktor tarafından yönetilmektedir ve uygulanmaktadır.


Robotik Cerrahinin Avantajları Nelerdir?


Açık Cerrahiye Göre Robotik Cerrahinin Avantajları

Karın duvarı üzerinde büyük kesiler olmadığı için hasta operasyon sonrası ve operasyon sırasında açık cerrahiye oranla çok daha az ağrı hissetmektedir.

Robotik Cerrahi sırasında 1 cm’den küçük kesiler yapıldığı için daha hızlı iyileşme sağlanmaktadır.

Hastanede kalış süresi kısalmaktadır.

Taburcu olduktan sonra günlük hayata dönüş daha kısa sürede olmaktadır.

Robotik cerrahinin en büyük avantajlarından biri üç boyutlu görüntülemedir. Bu sayede operasyon sırasında küçük damarlar kesilmediği için daha az kanama olmaktadır.


Robotik Cerrahinin Laparoskopiye Göre Avantajları Nelerdir?

Robotik cerrahi ile cerrah daha büyük ve net görüntü ile çalıştığı için hata payını sıfıra kadar indirilebilmektedir. Laparoskopik aletler kısıtlı hareket kabiliyetine sahipken robotun kolları 540 derece dönebilme kabiliyetine sahiptir. Bu cerrahın daha kolay ve titiz operasyon gerçekleştirmesini kolaylaştırmaktadır.

Kapalı ameliyatta karın içerisine yerleştirilen aletler doku zararına sebep olabilirken robotik cerrahi’de doku zararı olmaz bu yüzden hasta çok daha az ağrı yaşar.

Laparoskopik cerrahide cerrahın elinin titremesi kollara yansıyabilirken robotik cerrahide kollar robot kontrolünde olduğu için bu titremenin yansıması mümkün değildir.

Robotik cerrahide çok daha kaliteli görüntü elde edildiği için Mikro anastomoz çok rahat yapılabilmektedir.

Cerrah konsolda oturarak operasyonu yaptığı için kanser cerrahisi gibi uzun süreli operasyonlarda cerrahın hata yapmasını önlemektedir.